KAUNAS                          KLAIPĖDA

Turnyrų taisyklės

Bendrosios sąvokos

1. Turnyro personalas

Turnyro personalas – už tvarką ir teisingą žaidimo vedimą atsakingi žmonės priimantys sprendimus. Esant neaiškioms aplinkybėms ar nenumatytam atvejui, remiantis protingumo principais, turnyro personalas sprendimus priima savo nuožiūra. Turnyro personalo priimti sprendimai yra galutiniai.

2. Oficiali kalba

Anglų (veiksmams nusakyti) ir lietuvių (sumai įvardinti, diskusijoms, pasitikslinimams).

3. Bendravimas

Prie stalo esantys žaidėjai negali bendrauti telefonu.

Žaidėjų išsodinimas

4. Atsitiktinės vietos

Turnyrų vietas žaidėjai išsiaiškina burtų keliu. Žaidėjams su specialiais poreikiais bus pasistengta sudaryti sąlygas pagal galimybes.

Stalų skaidymas ir balansavimas
5. Stalų skaidymas

Nuo vieno stalo prie kito perkeliami žaidėjai į naująją poziciją ateina su visomis tos vietos teisėmis bei pareigomis. Žaidėjas gali atsidurti privalomųjų statymų (big blind – BB, small blind – SB) ar dalintojo (D) pozicijoje. Žaidėjas negauna kortų būdamas tarp D ir SB pozicijų.

6. Stalų balansavimas

Žaidėjai perkeliami atsižvelgiant į iškritusiojo turėtą poziciją prie stalo.

7. Finalinio stalo žaidėjų skaičius

6-10 priklausomai nuo žaidimo.

Bankai / Kortų rodymas

8. Deklaravimas

Žodiniai pareiškimai apie turimas kortas neskaitomi; tačiau klaidingas informavimas apie turimą kombinaciją gali būti baudžiamas.

9. Atvertimo prievolė

Visos kortos turi būti atverčiamos, kuomet vienas iš žaidėjų sustumia visus turimus žetonus (all-in) ir statymų etapai pasibaigę.

10. Laiminčios kombinacijos "nužudymas"

Dalintojai negali "nužudyti" laiminčios kombinacijos, kuomet kortos buvo atverstos ant stalo ir aiškiai buvo matyti, jog tai laiminti kombinacija. Žaidėjai esantys prie stalo gali padėti tokiose situacijose dalintojui atrenkant laiminčią kombinaciją.

11. Kortų rodymas

Po paskutinio statymų rato, žaidėjas pirmas atlikęs agresyvų veiksmą privalo rodyti kortas pirmas. Jei nebuvo statymo, kortas pirmas rodo pirmas į kairę nuo dalintojo pagal laikrodžio rodyklę.

12. Nelyginis žetonų skaičius

Jei dvi ar daugiau laiminčių rankų yra identiškos, daugiau žetonų gauna žaidėjas sėdintis arčiausiai į kairę nuo dalintojo (pagal laikrodžio rodyklę).

13. Papildomi bankai

Kiekvienas papildomas bankas turi būti dalinamas atskirai.

14. Žaidžia stalo kortos

Žaidėjas privalo parodyti abi kortas, jei laimi ant stalo gulinti kortų kombinacija, norėdamas gauti banko dalį.

15. Ginčytini bankai

Teisė ginčytis baigiasi pradedant dalinti naują ranką (žr. taisyklę Nr.18)

Bendrosios taisyklės

16. Žetonų stambininimas

Kuomet ateina metas stambinti žetonus, dalybose vienam žaidėjui gali atitekti tik vienas stambesnės žetonas. Kortų dėliojimas pagal turimus smulkesnės vertės žetonus visada pradedamas nuo pirmos pozicijos (pagal laikrodžio rodyklę). Žaidėjas negali būti eliminuotas iš turnyro žetonų stambinimo metu: jam duodamas tuo metu mažiausios vertės žetonas net ir tuo atveju, jei pagal jam tekusias kortas neturėtų atitekti žetonas. Žaidėjai gali stebėti žetonų stambinimo procesą.

17. Kaladės keitimas

Kaladę keisti galima keičiantis dalintojui, lygiui (ar kita "Pokerio namų" administracijos nustatyta tvarka). Turnyre dalyvaujantys žaidėjai negali prašyti kaladės be priežasties.

18. Naujas lygis

Pasibaigus lygio laikui ir paskelbus apie naują lygį, jis pradedamas su kita ranka. Ranka pradedama su pirmu kortų maišymu (riffle).

19. Laikrodžio pastatymas apsisprendimui

Kuomet sprendimui priimti buvo duota pakankamai laiko ir paprašoma pastatyta laikrodį, žaidėjui skiriama viena minutė galutiniam sprendimui. Jei besibaigiant minutei žaidėjas neatliko veiksmo, paskutinės 10 sekundžių turi būti skaičiuojamos atbuline tvarka. Jei žaidėjas neatlieka veiksmo iki pasibaigiant laikui, žaidėjo ranka laikoma "negyva" (nedalyvauja žaidime).

20. Potencialios kortos atvertimas

Dalintojas negali atversti kortos(-ų), siekiant patenkinti smalsumą, „kas būtų atversta, jeigu", kuomet ranka sužaista.

Žaidėjo buvimas vietoje / Galiojanti ranka

21. Savo vietoje

Žaidėjas privalo būti savo vietoje, kuomet dalinamos kortos, jei nori dalyvauti tame žaidime. Žaidėjas privalo būti savo vietoje, jei nori paprašyti pastatyti apsisprendimo laikrodį.

22. Veiksmo laukimas

Žaidėjas privalo likti savo vietoje, jei nori dalyvauti žaidime ir žaisti turima ranka.

Dalintojo žymeklis / Privalomieji statymai

23. Dalintojo žymeklis

Turnyre dalintojo žymeklis žymi vietą, nuo kurios pradedama dalinti į kairę (pagal laikrodžio rodyklę).

24. Privalomųjų statymų vengimas

Žaidėjas tyčia siekiantis išvengti privalomųjų statymų stalo skaidymo metu, gali būti nubaustas.

25. Dalintojo žymeklis dvikovoje

Dvikovoje mažasis privalomasis statymas (small blind) yra dalintojas ir veiksmą atlieka pirmas. Pačioje dvikovos pradžioje, dalintojo žymeklis gali būti perstumtas, kad vienam žaidėjui netektų įdėti didžiojo privalomojo statymo (big blind) du kartus iš eilės.

Dalintojo klaidos

26. Blogas padalinimas (misdeal)

Jei naujo padalinimo metu atsiverčia viena iš pirmų dviejų kortų, įvyksta perdalinimas.

27. Keturių kortų atvertimas

Jei netyčia atverčiamos keturios bendrosios kortos (vietoj trijų) ant stalo, nesvarbu kiek žmonių jas matė, dalintojas privalo tas keturias kortas užversti. Pakviečiamas turnyro direktorius, kuris parenka atsitiktinę kortą, kuri bus "sudeginta", o likusios trys laikomos bendrosiomis (flop) ir žaidimas tęsiamas.

Žaidimas: kėlimai ir permušimai

28. Žodiniai pareiškimai / Savalaikis veiksmas

Žodiniai pareiškimai savo laiku įpareigoja veikti. Žaidėjai privalo atlikti veiksmą tik tuomet, kai ateina tam metas. Žaidėjas privalo atlikti prieš tai žodžiu pareikštą veiksmą, kuomet ateina jo eilė. Tikrinimas, atsakymas ar nusimetimas negali būti pakeisti kitu veiksmu.

29. Kėlimo būdai

Kėlimas privalo (1) įdedamas vienu metu (nebarstant žetonų); arba (2) žodžiu įvardinant pilną sumą; arba (3) pasakant "keliu" (raise) įdedant į bendrą banką tiek, kiek įdėjo oponentas ir tuomet vienu metu įdedant pakėlimo sumą. Žaidėjo atsakomybė yra aiškiai išreikšti valią.

30. Permušimai

Permušimas privalo būti ne mažesnis nei prieš tai buvęs statymų kėlimas ar permušimas. Jei žaidėjas įdeda pusę (50%) arba daugiau nei prieš tai buvęs kėlimas, jis privalo atlikti pilną permušimą. Tokiu atveju kėlimas bus minimalus pagal anksčiau atliktą statymą ar kėlimą. No-limit ir pot limit žaidimuose, oponentui pastačius visus turimus žetonus (all-in), kuomet nesusidaro pilna reikiama suma permušimui, veiksmą jau atlikęs žaidėjas negali pakartotinai permušti.

31. Didesnio nominalo žetonas

Bet kuris statymas (įskaitant ir privalomąjį), kuomet įdedamas vienas didesnės vertės žetonas yra laikomas atsakymu (call), o ne kėlimu, jei apie tai nebuvo pranešta žodžiu. Apie kėlimą (raise) įdedant vieną didesnės vertės žetoną privaloma pranešti žodžiu dar prieš žetonui pasiekiant stalo paviršių. Jei pranešama apie kėlimą (bet ne apie sumą), kėlimas prilyginimas to žetono vertei.

32. Keli vienos vertės žetonai

Kuomet atliktas statymas, nebent prieš tai paskelbiama apie kėlimą, keli vienos vertės žetonai reiškia atsakymą, jei pašalinus vieną žetoną susidaro suma mažesnė nei reikalinga atsakymui. Pavyzdys: prieš bendras kortas, privalomieji statymai 200-400: žaidėjasA kelia iki 1200 (800 pakėlimas), žaidėjasB deda du 1000 vertės žetonus nepaskelbdamas apie permušimą. Užskaitomas atsakymas.

33. Kėlimų skaičius

Nėra galimo kėlimų (permušimų) skaičiaus no-limit žaidimuose.

34. Banko dydis

Dalintojai neskaičiuos banko dydžio no-limit žaidimuose. Gali tik praskleisti (aiškiau parodyti) ant stalo gulinčius žetonus.

35. Per maži statymai / pakėlimai

Dalintojų atsakomybė pranešti apie per mažą sumą dedant statymą ar atliekant kėlimą.

Žaidimas: kitos taisyklės

36. Žetonai ant stalo

Žaidėjai privalo didžiausios vertės žetonus laikyti ant stalo taip, kad visi juos matytų.

37. Žetonų persinešimas

Žaidėjai negali žetonų persinešti prie kito stalo taip, kad jie taptų kuriam laikui paslėpti (nematomi). Taip pasielgęs žaidėjas neteks žetonų ir bus diskvalifikuotas. Jo žetonai išimami iš žaidimo.

38. Nesaugojamos kortos

Jei dalintojas nuima nesaugomas kortas, žaidėjas neturi teisės prašyti grąžinti atliktų statymų. Tiesa, jei žaidėjas pakelia ir niekas neatsako į tą kėlimą, žaidėjas atgauna žetonus.

Etiketas ir bausmės

39. Bausmės ir diskvalifikacija

Bausmė GALI BŪTI skirta už kortos(-ų) rodymą, kuomet ranka dar dalyvauja veiksme, kortos(-ų) numetimą nuo stalo ir kitus panašius pažeidimus. Bausmė BUS skirta už įžeidinėjimus, nepagarbą ar agresyvų (pavojingą) elgesį. Bausmes skiria turnyro direktorius. Tai gali būti žodinis įspėjimas ir "praleidžiamų rankų" bausmės. Išskyrus vienos rankos praleidimo bausmę, kitos su žaidimo suspendavimo susijusios bausmės sekančiai: pažeidėjas praleis tiek dalinimų, kiek žaidėjų prie stalo, įskaitant ir jį patį. Bausmės metu pažeidėjas privalo būti atokiau nuo stalo, tačiau kortos jam dalinamos.

Turnyro direktorius gali skirti vienos rankos, vieno rato, dviejų ratų, trijų ratų, keturių ratų bausmes bei diskvalifikaciją. Iš turnyro pašalinto (diskvalifikuoto) žaidėjo žetonai išimami iš žaidimo.

40. Jokių atskleidimų

Turnyro dalyviai negali stengtis apsaugoti kitų žaidėjų atskleisdami informaciją. Nepriklausomai nuo to, ar žaidėjas aktyviai dalyvauja dalinime: 1. negali atskleisti turėtos/turimą ranką, 2. kritikuoti ar patarinėti kaip žaisti, 3. įvardinti kortas, kurios nebuvo atverstos.

41. Kortų rodymas

Žaidėjas atskleisdamas (parodydamas) turimą(-as) kortą(-as), bet dalyvaujantis žaidime gaus bausmę, kuri įsigalios nuo kito dalinimo.

42. Etiškas žaidimas

Pokeris yra individualus žaidimas. "Minkštas žaidimas" saugant draugą, gali užtraukti bausmę. Žetonų "permetimas" ir kiti bendradarbiavimo būdai yra laikomi neetiškais. Tokie žaidėjai gali būti pašalinti iš žaidimo.

43. Etiketo pažeidimai

Pakartotiniai etiketo pažeidimai užtraukia bausmes. Pavyzdžiai (ne baigtinis sąrašas): kito žaidėjo kortų ar žetonų lietimas, "laiko tempimas", pakartoniniai veiksmai ne savo eilės metu ar per didelis plepumas.

Fitness journal

IKI SEKANČIO TURNYRO LIKO:


Bendradarbiaujant su:

Kauno sportinio pokerio asociacija
Lietuvos sportinio pokerio federacija Olympic Online PokerNews Smart World Svyturio alus

Pokerio namai Facebook'e